کاربر باید در حفظ و نگهداری اطلاعات خود کوشا باشد و اطلاعاتی مانند نام کاربری، اطلاعات تماس و رمزهای عبور را نزد خود محرمانه نگه دارد. در صورت  افشای اطلاعات کاربر،  این سایت هیچ مسئولیتی ندارد و تمام مسئولیت‌ها و عواقب بر عهده خود کاربر است

ItemوضعیتOpt-in DateOpt-out DateAction
موضوع:
Additional Information
موضوع:
Additional Information